TAŞERON İŞÇİLERİN KAMUDA İSTİHDAMINA İLİŞKİN DUYURU

TAŞERON İŞÇİLERİN KAMUDA İSTİHDAMINA İLİŞKİN DUYURU

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren vasıtasıyla çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin kamuda istihdamına ilişkin olarak, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğinin, “Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı” na dair 14. maddesinin 2. ve 4. fıkrası hükümleri gereğince;

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğünce, 09 Mart 2018 Cuma günü saat 10.00’da, İl Müdürlüğümüz hizmet binasında, ilgili sınav kurulunca yapılan sözlü sınavda;

Müdürlüğümüzde taşeron işçi olarak görev yapmakta olan, 53698272136 TC No’lu Mehmet ÖZÇİFTÇİ başarılı olmuştur.